Welke trainingen bieden wij aan voor jongeren?

Synthese organiseert verschillende trainingen voor jongeren. Ook zijn er lotgenotengroepen. Aanmelden voor trainingen kan via de Synthese website. Op de kalender kun je zien wanneer welke trainingen worden aangeboden. Er zijn geen kosten aan trainingen verbonden. Deelnemen aan een training kan alleen na aanmelding én een intakegesprek. In een intakegesprek wordt gekeken of je kunt deelnemen aan de training. Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact opnemen met groepswerk@synthese.nl. Hieronder vind je een overzicht van trainingen van Synthese voor jongeren.

Less Fear
Voel je je met regelmaat onzeker tijdens sociale contacten, vind je het lastig om je grenzen aan te geven of ben je erg gespannen voor een toets? Dan kan de training ‘Less Fear’ iets voor je zijn! ‘Less Fear’ is een training voor jongeren in het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De training is bedoeld voor jongeren die zich angstig en gespannen voelen in sociale contact(en) en/of in leersituaties. In de training staan praktische tips en oefeningen centraal.

Tim en Flapoor
Deze training is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. Kinderen vinden het soms lastig om te vragen of ze met anderen mogen spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen. Kinderen van deze leeftijd leven nog volop in de wereld van de fantasie. De training sluit hierbij aan door gebruik te maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers spelen de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Samen met andere kinderen leren ze hoe ze op een goede manier kunnen omgaan met zichzelf en anderen. Er wordt geoefend door middel van spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes.

Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen
Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid. In deze training leren kinderen om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te staan en gemakkelijker contact te maken. Door middel van oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgen kinderen handvatten om beter voor zichzelf op te komen.

Training ‘De kinderen scheiden mee’
Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd. In deze training werkt een erkend coach met een groepje kinderen om de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang te brengen en problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt ingegaan op: ‘Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders? Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst, gemaakt door hun kinderen en de coach. Hier worden de vragen op een passende manier gepresenteerd en worden wensen uitgesproken.

Gezinscoach Venray
Gezinscoaches Venray bieden naast ondersteuning aan gezinnen en kinderen ook groepstrainingen aan voor kinderen. In de trainingen werk je met leeftijdsgenoten aan het vergroten van vaardigheden. Thema’s van deze trainingen zijn bang zijn, boos gedrag, somberheid, zelfvertrouwen, echtscheiding en slaapproblemen.
Voor meer informatie bekijk de website van de Gezinscoaches Venray. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons via info@gezinscoachvenray.nl of bel naar 0478 517 310. Gezinscoach Venray is een samenwerking tussen Synthese en MEE.