Synthese is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Giften aan Synthese zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt eisen aan de informatie die een ANBI-organisatie beschikbaar moet stellen. Op deze pagina vind je informatie over onder meer het bestuur en links naar het (inhoudelijke, financiële en belonings-) beleid van Synthese. Ook vind je op deze pagina ons Kamer van Koophandel nummer, IBAN of andere algemene gegevens.

Relevante informatie op een rij:

 

Organigram van Synthese

Organigram van Synthese

Overige informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht, de centrale beleidsvisie en andere gegevens vindt u op de website van Unitus.

Ons meest recente jaarverslag (financieel-bestuurlijk) vind je hieronder.

Jaarverslag 2023 inclusief WNT verantwoording.

Voor eerdere jaarverslagen inclusief WNT-verantwoording kijk hier.