Over Synthese

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. We streven er naar dat iedereen meedoet.

Visie Synthese

Het alledaagse leven biedt mensen alle mogelijkheden om tot hun recht te komen en zich te ontwikkelen. Dat gebeurt in wisselwerking met hun omgeving. Gemeenschappen zijn onderdeel van de omgeving en worden sterker als iedereen mee kan doen. Dit gaat niet altijd vanzelf.

Onze uitgangspunten

  • Wij zijn thuis in de wijk en het dorp en weten de sociale verbanden te vinden.
  • Wij zetten ons in voor alle inwoners van alle leeftijden en achtergronden en zorgen dat buurten nieuwkomers welkom heten.
  • Wij dragen actief bij aan (meer) eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, en inzet voor elkaar.
  • Wij enthousiasmeren en faciliteren inwoners om zelf vorm te geven aan het alledaagse leven.
  • Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig.
  • Wij ondersteunen sociale netwerken om kinderen gezond te laten opgroeien.
  • Wij stimuleren inwoners om elkaar te helpen de dagelijkse regie over het leven te behouden.

Het strategisch plan van Synthese kunt u hier downloaden.

Organigram kunt u hier downloaden.

Raad van Toezicht

Voorzitter: de heer Gert-Jan Kusters
Vice voorzitter: mevrouw mr. Joke Abbring
Lid: de heer Ger Spee
Lid: mevrouw drs. Angelique Jansen-Swinkels

Directie

Directeur-bestuurder: de heer Wim Gort

Ondernemingsraad

Voorzitter: mevrouw Melanie De Kater
Secretaris: mevrouw Marianne Welten
Lid: de heer Sjaak Sluiters  
Lid: mevrouw Charlotte Küppers
Lid: de heer Anton van der Heijden

Cliëntenraad

Lid: de heer Mart van Boekel (Gennep)
Lid: mevrouw Marjan Hartman (Gennep)
Lid: mevrouw Truus Vullers (Leudal)
Lid: de heer Lucas de Ruijter (Beesel)

De cliëntenraad is er voor de belangenbehartiging van de cliënten van Synthese. De cliëntenraad volgt en bevraagt het beleid en de dienstverlening van Synthese vanuit het belang van de cliënten. Hier hoort een signalerende functie bij, gericht op knelpunten die plaatsvinden op uitvoerings- en beleidsniveau. De cliëntenraad dient niet als aanspreekpunt voor individuele klachten die cliënten hebben. Alle leden van de cliëntenraad zijn in staat om vanuit het perspectief van de cliënt te kijken. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de samenleving en bij Synthese. Dit vraagt soms een andere manier van kijken naar de "hulpverlening". Oude patronen moeten doorbroken worden. Door op de hoogte te zijn van wat er in elke gemeente plaatsvindt kan de cliëntenraad beter aansluiten bij het cliëntenperspectief. Op deze manier kan de cliëntenraad een meerwaarde hebben voor huidige en toekomstige cliënten. Voorbeelden hiervan: bijdragen aan het strategisch plan, bijdragen aan enquête cliënten, cliëntenraad geeft terugkoppeling over jaarverslag en begroting van de instelling, heeft overleg met Raad van Toezicht, bespreekt thematisch projecten of onderwerpen die actueel zijn, wordt geïnformeerd over de scholing van de medewerkers, is betrokken bij het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie. De cliëntenraad maakt jaarlijks een jaarrapportage. 

Het laatste jaarrapport kunt u hier downloaden. 

U kunt via e-mail: info@synthese.nl (t.a.v. de cliëntenraad) contact opnemen met de cliëntenraad.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid kunt u hier downloaden.

Bedrijfsbureau

de heer Koen van den Berkmortel

Teamleiders agogische afdeling

mevrouw Gaby Hustedt 
mevrouw Maria van Lieshout
mevrouw Cindy van Erp

Werk

We zijn altijd op zoek naar bevlogen medewerkers. Open sollicitaties kunnen naar solliciteren@synthese.nl.

Leerwerkplek (LWP)

Synthese bereidt doorlopend nieuwe medewerkers voor op het werken bij Synthese vanuit onze visie; 'Ruimte voor het alledaagse leven'. Dat doen we ook met tijdelijke leerwerktrajecten, waarin afgestudeerde sociaal werkers de kneepjes van het vak leren en leren werken vanuit het DNA van Synthese. Als medewerker van Synthese doe je gedurende een half jaar, voor ongeveer 16 uur per week, ervaring op. Mocht je interesse hebben voor een LeerWerkPlek (LWP) dan kun je dit kenbaar maken via solliciteren@synthese.nl onder vermelding van LWP.

Stage

Synthese heeft stageplaatsen op MBO- en HBO niveau en biedt studenten van beroepsopleidingen de mogelijkheid om stage te lopen en daardoor praktijkervaring op te doen.
Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij Synthese, richt je sollicitatie, mèt cv, dan aan:

Privacy Reglement Synthese

Het Privacy Reglement kunt u hier downloaden.

Klachtenregeling

Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent met onze ondersteuning. Mocht dit niet zo zijn dan vragen we u contact met ons op te nemen via e-mail info@synthese.nl of 0478-517300.

Daarnaast hebben wij een klachtenregeling, u vindt deze hier

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Kwaliteitskeurmerken