Vrijwilliger aan het woord: Arjanne van het Klooster

Bijdragen aan zelfredzaamheid van mensen, daar ga ik voor.

Arjanne van ’t Klooster is vrijwilligster thuisadministratie. Ze helpt mensen hun geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden. Soms is ze al klaar met het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven. Andere keren is het nodig om dingen verder uit te zoeken. Dat kan ook betekenen contact opnemen met instanties, informatie achterhalen en dingen in gang zetten. Het is maatwerk voor iedere cliënt. Arjanne is er altijd op gericht dat cliënten weer zelfredzaam worden en weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Ze is nu zeven jaar actief in de thuisadministratie. “Ik zag destijds een oproep staan en mijn administratieve achtergrond paste daar goed bij. Als mantelzorger was ik aan huis gebonden en zocht nieuwe uitdagingen. De combinatie van dit vrijwilligerswerk met mijn thuissituatie pakte prima uit.”

Via de coördinator thuisadministratie van Synthese krijgt ze cliënten. De coördinator houdt de intake en bekijkt wie van de vrijwilligers het beste past bij de vraag en de persoon. Arjanne gaat altijd eerst kennismaken, kijkt of er wederzijds begrip en vertrouwen is en of ze een klik heeft. “Ik heb een goede mentor gehad en het is fijn dat wij als vrijwilligers thuisadministratie prima contacten met elkaar hebben. Ieder heeft zijn of haar specifieke kennis en je kunt bij elkaar terecht met zaken waar je zelf minder in thuis bent”. Arjanne krijgt vaak cliënten die ook andere perikelen hebben. Zij is geduldig, voelt dingen snel aan en kan deze zaken goed scheiden van de administratieve zaken waar zij ondersteuning voor komt bieden. Een keer is ze gestopt met een cliënt omdat deze zich niet hield aan de gemaakte afspraken. Een eyeopener was toen ze tijdens een training hoorde waarom mensen hun brieven niet meer openen. Ze hebben vaak al zoveel zorgen dat ze er niets meer bij kunnen hebben. De redenatie is dan: als je niet weet wat er in de brief staat, heb je geen probleem. Wat haar ook trof is dat mensen vaak moeite hebben om brieven van instanties te begrijpen. Een dame zag bijvoorbeeld een bedrag staan in een brief en maakte het meteen over. Ze begreep niet dat het bedrag automatisch werd afgeschreven.

Toch stopt Arjanne met het werk. Naweeën van corona, een gemene val, ander werk en haar taken als mantelzorger maken het lastig om alles te kunnen blijven combineren. Met pijn in haar hart stopt ze. “Ik heb een fijne tijd gehad. Naast dat ik veel mensen heb kunnen helpen zelfredzaam te worden, heb ik zelf veel kennis opgestoken en leuke contacten opgedaan. Het heeft mij veel energie gegeven”.

Eerder was Arjanne tot 2012 lid van de dorpsraad in Tienray, later was ze lid van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas en bij Synthese was ze laatste paar jaar ook lid van het vrijwilligerspanel van Synthese Horst.