Speaking Minds

Op 1 februari 2024 is Jody, jongerenwerker Synthese, begonnen met het eerste traject om opgeleid te worden als lokale trainer voor ‘Speaking Minds’, dat wordt georganiseerd door Save the Children Nederland. Dit traject vindt plaats op het Grescollege, een middelbare school, en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Beesel. We streven ernaar jongeren te betrekken bij het beleid, met de centrale vraag: “Hoe kunnen we samen zorgen dat Gemeente Beesel een prettige plek is voor jongeren na schooltijd?” Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan de jongeren zelf? Daarom gaan leerlingen van 3 VMBO actief aan de slag met deze vraag. Tijdens dit eerste traject werken we samen met de kernoverleggen van onze gemeente, woningbouwvereniging Nester en de boa’s van Gemeente Beesel. Na een onderzoeksfase zullen de jongeren adviezen formuleren en deze zelf presenteren aan de gemeente. Vervolgens is het aan de gemeente om met deze adviezen aan de slag te gaan. Wethouder Anouk Huijs is nauw betrokken bij dit proces.