Ouders Regelen Omgang via Bemiddeling (ORO)

‘Partnerschap verdwijnt, ouderschap blijft’

Waarom?
  • Na een scheiding blijven jullie samen ouders, maar communicatie kan lastig zijn.
  • Het is nodig voor de kinderen om goed samen te blijven werken als ouders.
Wat doen we?
  • We helpen bij het beter communiceren en bij samenwerking.
  • Ouders kunnen afspraken maken hoe ze hun kinderen opvoeden.
Hoe werkt het?
  • Twee neutrale ORO-bemiddelaars bieden gemiddeld 5 gesprekken aan.
  • We zetten de expertise in van maatschappelijk werkers en gezinscoaches / maatschappelijk werk jeugd en gezin.
Wanneer?
  • ORO kan helpen tijdens scheiding of wanneer de omgang en samenwerking niet meer goed verlopen.
  • Niet geschikt voor ouders in juridische geschillen, tenzij ze bereid zijn om deze tijdelijk stop te zetten.
Aanmelden of wil je meer informatie?

Neem contact op met Synthese in jouw woonplaats.