Ouderschap na de scheiding: Samenwerken en communiceren voor de kinderen

Na een (echt)scheiding blijven ouders vaak samen het gezag over hun minderjarige kinderen houden. Tijdens de scheiding moeten zij een ouderschapsplan maken waarin ze afspraken maken over opvoedtaken, hoe ze informatie delen en hoe hun kind(eren) contact blijven houden met beide ouders. Na de scheiding blijven ouders verantwoordelijk voor het bijstellen van deze afspraken als de leeftijd van hun kind(eren) of een wijziging van de situatie hierom vraagt. Dit vraagt van ouders om goed samen te werken en te communiceren. En juist dat is vaak moeilijk wanneer je scheidt/gescheiden bent.

Wij helpen jullie om de communicatie hierover op gang te brengen en te verbeteren, zodat jullie:

  • afspraken leren maken voor het ouderschapsplan en deze bij te stellen
  • kind(eren) geen last hebben van onenigheden hierover, die er tussen jullie kunnen (be) (ont)staan
  • een vastgelopen omgangsregeling bij te stellen of op te starten, zodat jullie kinderen met beide ouders contact houden
  • samen leren om belangrijke besluiten te nemen voor jullie kind(eren) nu en in de toekomst

Hoe?
Twee ORO-bemiddelaars (Ouders Regelen Omgang) helpen jullie in gemiddeld 5 gezamenlijke bemiddelingsgesprekken om hieraan te werken. De ORO-bemiddelaars helpen jullie om beter met elkaar te communiceren en samen te werken. Jullie blijven verantwoordelijk voor de inhoud van de afspraken omtrent opvoeding, omgang en informatiedeling. De ORO- bemiddelaars zijn maatschappelijk werkers die kennis en ervaring hebben met relatieproblematiek en scheidingen. Zij weten welke emoties en belangen de communicatie kunnen bemoeilijken. Jullie leren om goede ex-partners te worden en daardoor beter vanuit de ouderrol leren communiceren met elkaar. In Venray werken we nauw samen met de Gezinscoaches Venray bij ORO: de gezinscoaches hebben kennis en expertise van de ontwikkeling van kinderen en kunnen vandaaruit meedenken en adviseren wat voor jullie kinderen belangrijk is om goed te functioneren in een scheidingssituatie.

Wanneer?
ORO-Bemiddeling kan tijdens de scheiding helpen, maar ook wanneer jullie al gescheiden zijn en de onderlinge samenwerking tussen jullie niet naar wens verloopt. De ORO-bemiddeling is vrijwillig, dat betekent dat jullie allebei willen meewerken aan de gezamenlijke gesprekken.

Bemiddeling richt zich op het verbeteren van de samenwerking en samen op te voeden. Hiervoor is het belangrijk, dat jullie vertrouwen hebben/krijgen in elkaars ouderschap en zelf de verantwoordelijkheid houden over de opvoeding van jullie kind(eren). Voorwaarde is dan ook, dat wij alleen kunnen helpen als jullie bereid zijn lopende gerechtelijke procedures omtrent gezag en omgang (tijdelijk) te stoppen. Bij een gerechtelijke procedure komen jullie als twee partijen tegenover elkaar te staan.

Aanmelden of meer informatie?
Neem contact op met jouw gemeente!