Hulp voor jeugdigen en/of ouders die dat nodig hebben

Het doel van het maatschappelijk werk jeugd en gezin is, in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan jeugdigen en/of ouders die dat nodig hebben. Het stelt jeugdigen in staat om school op een gezonde en veilige manier succesvol te doorlopen en af te ronden.

Geen enkele vraag is te gek. En hebben wij het antwoord niet? Dan vinden we samen iemand die dat wél heeft. Als het nodig is, kunnen we hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van de gemeente, de huisarts, geestelijke gezondheidszorg of een onderwijsinstelling. Dit doen we altijd in overleg en in samenspraak. Kortom; heb jij een vraag, zit je ergens mee of loop je ergens tegenaan? Laat het ons weten, wij helpen je graag.

Wij kunnen jou en jouw kinderen helpen bij bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Pesten of gepest worden.
  • Gebrek aan sociale vaardigheden.
  • Problemen in de thuissituatie of op school
  • Scheiding, wat voor effect heeft dit op de kinderen en hoe kunnen wij hier het beste mee omgaan als ouders?
  • Samengestelde gezinnen hoe gaan wij hiermee om?
  • Opvoedingsvragen.
  • Gedragsproblemen, boos opstandig gedrag, (huiselijk) geweld.
  • Verslaving, welke hulpverlening kan ons helpen?

Contact opnemen
Aan onze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Neem contact op met het team uit jouw gemeente!

Privacy
Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met je gegevens. Alleen met jouw toestemming (mondeling of schriftelijk) mogen wij andere informeren. Synthese bewaart alleen gegevens die nodig zijn om jou te ondersteunen.