Inwoners betrekken? Laat je gezicht zien!

Loes Houben van Synthese en haar team maken het verschil in Noord- en Midden-Limburg. Hoe? Door zichzelf te laten zien en persoonlijk langs te gaan bij dienstverleners in het sociaal domein. Met een duidelijke missie om het hulpaanbod van Synthese te promoten, ziet Loes een duidelijke toename van het aantal hulpvragen.   

De aanpak is persoonlijk en direct: door flyers met hun eigen foto’s te verspreiden, hebben ze een herkenbaar gezicht in de regio. Dit leidde tot al snel tot spontane ontmoetingen en inhoudelijke gesprekken. De flyers blijken vooral effectief op lokale markten, waar de directe interactie met inwoners de meeste impact heeft. 

Op sociale media bouwt het team verder aan hun zichtbaarheid: LinkedIn voor professionele contacten en Facebook en Instagram om rechtstreeks met inwoners te communiceren. Loes’ advies om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het schrijven van teksten, zorgt ervoor dat de boodschap helder en toegankelijk blijft.

Meer informatie:

Lees het interview met Loes Houben op de website van Divosa.