Buurtsportcoach

De Buurtsportcoach zorgt ervoor dat kinderen en jongeren kennismaken met nieuwe sporten en lokale verenigingen. De buursportcoach stimuleert jeugdige inwoners om letterlijk in beweging te komen, deel te nemen aan het verenigingsleven en actief werk te maken van een gezonde leefstijl. Daarbij is ook aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen in relatie tot bewegen. Daarnaast ondersteunt de Buurtsportcoach de sportverenigingen en het jongerenwerk op het gebied van activiteiten voor jeugd en jongeren.

Contact en informatie
Wil je in contact komen met onze buurtsportcoach in Heumen?
Neem dan contact op met ons team in Heumen via 024 89 09 485 of stuur een e-mail naar teamheumen@synthese.nl.