Buurtbemiddeling

We wonen allemaal in een wijk, buurt en dorp. Hier staan allemaal rijtjeswoningen, twee onder 1 kappers of vrijstaande huizen. Wat we (bijna) allemaal gemeen hebben, is dat we buren hebben. In het huis naast je of om de hoek. Vaak kennen we onze buren en is er onderling contact. Dat contact kan vluchtig zijn, maar in sommige gevallen kan er ook een vriendschap ontstaan. Dit is niet vanzelfsprekend. Bij een situatie zoals een verbouwing of een feestje, lichten wij elkaar hierover in. Maar dit gebeurt niet altijd en dit kan wel eens tot conflicten leiden.

In vele gevallen hebben de buren onderling al over deze frustratie gesproken en zijn ze samen tot een oplossing gekomen, maar dit is niet altijd het geval. Zo kan het soms door blijven sudderen en tot onderlinge burenruzie leiden. Om dit te voorkomen bieden bij vanuit Synthese Buurtbemiddeling aan.

Wat doen we met buurtbemiddeling?
Allereerst kijken we samen met jou of buurtbemiddeling wel kan bijdragen aan de oplossing van het conflict. Is dit niet zo, dan geven we tips en adviezen waar je dan terecht kan met jouw vraag. Is dit wel het geval, dan nemen wij contact op met de buren. We gaan altijd met twee buurtbemiddelaars op bezoek. Eerst een apart bezoek bij u thuis en een apart bezoek bij de buren. Nadat wij beide buren hebben gesproken, plannen we een gezamenlijk overleg in om te komen tot een gezamenlijke oplossing.

Laat ergernissen niet verder oplopen en neem contact op met buurtbemiddeling Synthese via buurtbemiddeling@synthese.nl.