Jeugd en gezin

Je bent jong en je wilt wat! Een activiteit organiseren of een bijbaan bijvoorbeeld. Misschien heb je ergens hulp bij nodig. Onze jongerenwerkers helpen je graag. Ze stimuleren je om je eigen talenten in te zetten, om activiteiten op te zetten en om contacten te leggen met anderen. We zijn er voor je. Je komt ons tegen waar jongeren ook zijn: op straat, online, in scholen, bij hangplekken. Dus spreek ons gerust aan! 

We geven gastlessen op scholen over onderwerpen die op dit moment spelen. Bijvoorbeeld over vriendschappen, seksualiteit, gender, vooroordelen, influencers, kledingstijl en social-mediagebruik. We spelen in op vragen die er leven en informeren de jongeren hoe ze kunnen omgaan met dilemma’s.

We zijn er ook voor ouders!

Voor ouders houden we een aparte avond over hetzelfde thema. Speciale gastlessen zijn er voor groepen 8 als voorbereiding op het middelbare onderwijs (Eastpak Project).

Gezinscoaching Venray
Bij onze gezinscoaches kun je terecht met alle vragen die te maken hebben met zaken waar je als kind of als ouder tegenaan loopt. Dit kunnen vragen zijn over pesten, zelfvertrouwen of echtscheiding. Maar ook hoe zorg je voor de best mogelijke opvoeding? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven en dat zal ook per kind verschillen. Soms is het wel fijn om even iemand te hebben die met je meekijkt en meedenkt. De hulp van gezinscoaches is gratis en richt zich op kinderen en ouderen met kinderen in de leeftijd van 9 maanden t/m 23 jaar.

 

Terug