Synthese is geregistreerd als algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Giften aan Synthese zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt eisen aan de informatie die een ANBI beschikbaar moet stellen. Op deze pagina vindt u informatie over onder meer het bestuur en links naar het (inhoudelijke, financiële en belonings-) beleid van Stichting Synthese.

Relevante informatie op een rij:

Organigram van Synthese

Organigram van Synthese

Overige informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht, de centrale beleidsvisie, het beloningsbeleid / WNT en andere gegevens vindt u op de website van Unitus.