Samen doen

Veel gestelde vragen over dit thema

We willen een plan maken voor de toekomst van onze buurt/ons dorp, hoe doen we dat?

Antwoord Synthese

Breng in beeld wat inwoners in je buurt of dorp bezighoudt, wat zijn dromen, wensen, ideeën en ambities van buurtbewoners.

We hebben te weinig vrijwilligers, hoe kunnen we vrijwilligers werven en behouden?

Antwoord Synthese

Wat zijn de ambities of zorgen van verenigingen in de buurt of het dorp? Inventariseer met gesprekken of een enquête wat de leden en anderen vinden van de vereniging. Soms is onafhankelijke ondersteuning zinvol.

Hoe kunnen we de communicatie en samenwerking tussen vereniging en de buurt of het dorp verbeteren?

Antwoord Synthese

Start een overleg in je buurt of dorp dat minimaal jaarlijks bij elkaar komt. Maak het voor verenigingen interessant om hieraan deel te nemen door in te spelen op hun belangen zoals behoefte aan een wijkblad of wijkwebsite, een activiteitenkalender, beschikbare subsidies enzovoorts.

We willen een website of digitaal buurt- of dorpsplein, hoe pakken we dat aan?

Antwoord Synthese

Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Onderzoek wat er al is en maak gebruik van bestaande systemen.

We willen een rechtspersoon oprichten voor ons initiatief. Hoe kunnen we een stichting, vereniging of coöperatie oprichten?

Antwoord Synthese

Bedenk of een zelfstandige rechtspersoon noodzakelijk is. Zo ja, ga dan met beginnend bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) naar een notaris voor advies over de verschillende vormen.