Buurt en leven

Veel gestelde vragen over dit thema

De verkeersveiligheid in onze buurt laat te wensen over, wat kunnen wij als inwoners hier zelf aan doen?

Antwoord Synthese

Praat met buren, buurtvereniging, dorps- of wijkraad over het probleem waaraan je iets wilt doen. Ga samen met meerdere inwoners in overleg met de gemeente.

We hebben geen of gebrekkige speelvoorzieningen in onze buurt, wat kunnen wij hier zelf aan doen?

Antwoord Synthese

Ga in gesprek met buren, buurtvereniging, dorps- of wijkraad over de ideeën om de speelvoorziening te verbeteren en maak onderling afspraken om ideeën uit te werken in een plan. Met dit plan stap je naar gemeente en andere mogelijke organisaties die je kunnen helpen.

Voor nieuwe activiteiten en voorzieningen hebben we geen geschikte ruimte in onze buurt, hoe lossen we dat op? We zien steeds meer buurt- en dorpsgenoten verhuizen naar elders vanwege gemis aan voorzieningen, kunnen we die trend keren?

Antwoord Synthese

Ga hierover in gesprek met de bewonersorganisatie of het bestuur van het dorpshuis of wijkcentrum. Als het buurthuis niet voldoet, kan (tijdelijk) een alternatief gezocht worden. Er komen steeds meer accommodaties leeg te staan zoals scholen, kerken, winkels en bankgebouwen. Breng in beeld wat inwoners bezighoudt; wat zijn dromen, wensen, ideeën, ambities en geef aan wat je als gemeenschap het belangrijkste vindt. Dit leidt tot een leefbaarheidsagenda die inwoners samen met gemeente en maatschappelijke instellingen uitvoeren.

Sommige buurt- en dorpsgenoten hebben behoefte aan een klussendienst, kunnen we daar samen wat aan doen?

Antwoord Synthese

Met behulp van een enquête kun je niet alleen in beeld brengen wat de behoefte is aan een klussendienst maar ook wie willen meewerken aan de uitvoering van klussen. De uitslag van de enquête maakt vaak duidelijk of een klussendienst haalbaar is.

Er zijn te weinig woningen voor jongeren en ouderen in onze buurt, wat kunnen we hier zelf aan doen?

Antwoord Synthese

Zoek in de buurt andere woningzoekenden en maak een collectief dat op een beschikbaar stuk grond woningen gaat bouwen. Dit bouwen in eigen beheer kan voor koopwoningen alsook voor huurwoningen, bijvoorbeeld in samenwerking met een woningstichting.

Door de toename van het aantal ouderen ontstaan er nieuwe behoeften, wat kunnen we hier zelf aan doen?

Antwoord Synthese

Organiseer buurt- of dorpsgesprekken over de behoeften, activiteiten en voorzieningen die gewenst zijn. Ga vervolgens na wat er al gebeurt voor ouderen bij de bestaande verenigingen. Wat kun je als gemeenschap daaraan toevoegen en wat in samenwerking met andere betrokkenen? Bedenk of je geld nodig hebt en waarvoor.